06 - 290 181 82
Maatwerk, een voorbeeld

Maatwerk, een voorbeeld

De gezamenlijke ondernemingsraden van Kentalis, een grote landelijke zorgorganisatie voor mensen met een zintuigelijke handicap, wilden leren hoe zij hun interne communicatie met hun achterban kunnen verbeteren. Ik verzorgde twee keer een dag en voorzag hen tussendoor van praktische tips.
Naarmate organisaties meer en interactiever communiceren met medewerkers over nieuw beleid, verandert de rol van de OR. Boeiende materie!